Slovenský názov:

Veterná elektráreň

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Elektrina z jednej veternej elektrárne stačí na pokytie energetickej spotreby jedenásťposchodovej administratívnej budovy.    

Anotácia EN:

Electricity from one wind-power plant is sufficient for covering energy demand of eleven-floor office building.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie