Slovenský názov:

Úspory energie a vykurovanie biomasou pre každého

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Ukážky toho, ako je možné šetriť tepelnú energiu konštrukciou budov a výberom najvhodnejšieho paliva.    

Anotácia EN:

Examples of how it is possible to save thermal energy by constructing buildings and by choosing the most appropriate fuel.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie