Slovenský názov:

Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep je jedna z najkrajších a zároveň najhodnotnejších prírodných lokalít Zobora. Patrí k najkrajším častiam Nitry. Rezervácia je ukážkou zachovalej lesostepnej dubiny a skalnej stepi na vápencoch, s výskytom vzácnych a chránených stepnomilných rastlín a živočíchov.    

Anotácia EN:

The national nature reservation Zoborská forest steppe is one of the most beautiful and most valuable natural locations of the hill of Zobor. It belongs to the most beautiful parts of Nitra. The reservation is a sample of maintained forest steppe oaks area and rocky steppe in limestone and rare and protected steppe plants and animals.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie