Slovenský názov:

Hruštínska kosa

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Video reportáž je zameraná na problematiku a význam kosenia lúk a pasienkov, na súťaž v ručnom, kosení trávy v PD Hruštín, zachovávanie dedičstva a tradícií.    

Anotácia EN:

Video report oriented to importance of meadows and postures mowing, competition in hand mowing of grass in the cooperative farm in Hruštín, preserved heritage and traditions.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie