Slovenský názov:

Život v pôde

Anglický názov:

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Konzervácia je pre pôdu dôležitá. Stále viac odmietajú oranie samotní poľnohospodári, pretože vystavujú pôdu erózii a poškodzovaniu mikroflóry a obmedzujú jej úrodnosť tým, že ju prevetrávajú. Čím nahradiť tento návyk orania?    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie