Slovenský názov:

Život stojatých vôd

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC – L

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Televízny prírodovedný dokument venovaný potravinovému reťazcu stojatej vody od prvokov až po najtypickejších obyvateľov vody – ryby. Film sa venuje ekologickým väzbám v tomto ekosystéme, rybárstvu a hospodárskemu využitiu rýb.    

Anotácia EN:

This is a TV document on the nature focused on the stagnant water food chain, ranging from the single-cell animals to the most typical water inhabitants, fish. The film introduces the ecological relations within the ecosystem as well as fishing industry and the economic utilization of fish.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie