Slovenský názov:

Život s prírodou

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Pohľad na problémy poškodenia prírody vo vidieckych a mestských oblastiach a nebezpečenstvách, ktorým príroda vystavuje zdravie ľudí, ich bezpečnosť a majetok. Snímok obhajuje ekologicky bezpečné a obecne rozumné riešenia tohto problému.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie