Slovenský názov:

Život a smrť lesa

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Nesmrteľnosť lesa zabezpečujú harmonické vzťahy všetkých organizmov, ktoré v ňom žijú. Najväčšie nebezpečenstvo lesom hrozí žiaľ, zo strany človeka. Videoprogram zachytáva deštrukčnú činnosť človeka v lesoch Českej republiky počas posledkných storočí, ale aj v súčasnosti. Opisujú tiež jednotlivé poschodia lesa a procesy, ktoré sa v nich odohrávajú.    

Anotácia EN:

Immortality of forests is secured by harmonic relationships of all organisms living in. Man is the biggest threat. Video shows the destructive activities of human beings in the Czech Republic during last decades and today. It shows particular floors in a forest and processes going on there.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie