Slovenský názov:

Žena na vidieku

Anglický názov:

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Jedným z problémov Uruguaja je vyľudňovanie vidieka. Program podáva svedectvo štyroch žien, ktoré vysvetľujú, ako sa snažia pomáhať svojim rodinám, aby si mohli dovoliť lepší život. Potvrdzujú, že práca vidieckeho obyvateľstva je nedocenená.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie