Slovenský názov:

Zootechnické zásady chovu hovädzieho dobytka

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Film oboznamuje so zásadami chovu hovädzieho dobytka s ohľadom na nové predpisy platiace v Európskej únii.    

Anotácia EN:

The film informs on principles of beef cattle breeding in view of the new regulations valid in the European Union.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie