Slovenský názov:

Znalosť ako prevencia v boji proti púštnym sarančiam

Anglický názov:

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky, francúzsky, španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Výmena informácií je silnou zbraňou v boji proti sarančiam; na seminároch v 10 západoafrických štátoch sa zaškolilo viac ako 600 poľnohospodárskych odborníkov na zvládnutie ďalšej hroziacej invázie púštnych sarančí s osobitným zreteľom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia.     

Anotácia EN:

The exchange of information is a powerful weapon in the fought against locusts; workshops in 10 West African countries have rained more than 600 agricultural experts to control the threat of another desert locust invasion, with a special focus on human health and the protection of the environment.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie