Slovenský názov:

Vidly

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Tradičný poľnohospodársky nástroj – vidly – môže mať mnoho podôb. Etnografický dokument z provincie Léride o Alentorne zachytáva ich tradičnú výrobu.    

Anotácia EN:

The traditional agricultural instrument – a fork – can have many forms. The ethnographic document from the Léride o Alentorne Province shows its traditional manufacture.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie