Slovenský názov:

Včelí mutanti

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Včely nás možno o trochu viac než ostané druhy hmyzu fascinujú svojou neuveriteľnou organizovanosťou a množstvom schopností. Ľudia majú včely v hlbokej úcte. Tvorkyne medu a vosku sú stelesnením užitočnosti hmyzu „par excellence“. Včely majú však aj svoju temnú stránku. V určitých situáciách sa môžu stať agresívnym a nebezpečným rojom.     

Anotácia EN:

Bees, perhaps more than any other insect, fascinate us with their astonishing social organisation and their many talents. Their popularity no longer needs to be proven, we humans hold them in high esteem. Producers of honey and wax, they are the embodiment „par excellence“ of the useful insect. However, bees do have their dark side. In certain sutations, they can become aggressive and dangerous hordes.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie