Slovenský názov:

V ríši kamzíka tatranského

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Prírodovedecký videodokument zo života kamzíka tatranského o jeho celoživotnom cykle životných prejavov vo vysokohorskom prostredí.    

Anotácia EN:

Natural scientific video document about the life of chamois. Life cycle of his expressions in high mountain environment.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie