Slovenský názov:

V tieni zásuvky

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Film sa zaoberá problematikou Chagarovej choroby – tripanozomiázy v oblasti amazonských pralesov. Analyzuje epidemiológiu tohoto parazitálneho ochorenia a oboznamuje so spôsobmi ochrany při ním.    

Anotácia EN:

The film presents the issues of Chagar disease – trypanomiasis in the area of the Amazonian rainforests. It analyses the epidemiologist of this parasitic disease and informs on ways of defence against it.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie