Slovenský názov:

Užitočná spolupráca

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Videofilm dokumentuje spoluprácu Zväzu rybárov Slovenska so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, mapuje jej historický vývoj a formy tejto spolupráce.    

Anotácia EN:

The video film documents the cooperation between the Slovak Fishing Federation and the state enterprise Water Engineering. It maps its historical development and dorms of this cooperation.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie