Slovenský názov:

Úver pre rybára

Anglický názov:

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Sonda do života vietnamského rybára Dihn Huu Mienga, ktorý býva v Guon Gia. . Spolu so synom na lodi upletenej z bambusu chytajú langusty. Jeho snom je zanechať deťom 10-tonovú loď, na ktorú však potrebuje úver. Má šancu. Sporiteľňa, ktorej je členom, mu bude dôverovať, lebo už splatil svoju prvú pôžičku, ktorú si zobral na nákup prasiatok a ryže. Bola to krátkodobá pôžička na 3 mesiace. Zaplatil 2,4 % úrokov mesačne a na záver splatil aj istinu. Bolo to oveľa menej ako 7 %, ktoré žiadajú zdierači.    

Anotácia EN:

A view into the life of a Vietnamese fisherman, Dihn Huu Mieng, who lives in Guon Gia. Together with his son they catch lobsters. His dream is to give his children a 10-ton fishing boat, but he needs credit. He has a chance. The savings bank he is a member of will trust him as he has already paid off his first credit for the purchase of pigs and rice. It was a short-term credit for three months. He paid 2,4 % monthly interest and finally he also paid the principal. It was less than the 7 % required by the extortionists.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie