Slovenský názov:

Útok parazitov

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov. V Aachene ochorel mladý chlapec na životu nebezpečnú, exotickú tropickú chorobu, lieshmaniózu. Nikto si nevie vysvětlit, jako sa dieťa mohlo nakaziť. V Soeste prišlo v priebehu niekoľkých dní 299 ľudí do nemocnice s vážnym zápalom pľúc – lekári stoja před záhadou. Až detektívna práca vedie po týždňoch k výsledku: vinníkom je malý kliešť z juhu, ktorý sa doteraz vôbec nevyskytoval v severných zeměpisných šírkach: kliešť Dermacentor.     

Anotácia EN:

The series „Development Revenge“ shows dramatic changes in our environment caused by globalisation and mobility that go on invisible for several years. In Aachen a little boy died because of dangerous, exotic tropical disease leishmaniosis. Nobody is able to explain how the child could be infected. In Soeste within few days 299 people came to hospital with serious pneumonia – doctors face a mystery. Only detective work brought result: the cause is a small tick from the South that never occurred in Northern parts: tick Dermacentor.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie