Slovenský názov:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1951 – 2001

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS A

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Dokumentárny film oboznamuje s históriou, zameraním aj organizačnou štruktúrou jedného z najvýznamnejších ústavov slovenského pôdohospodárstva.    

Anotácia EN:

The documentary film shows the history, orientation and organisational structure of one of the most significant institutes of the Slovak agriculture.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie