Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav živočíšnych vied

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočňuje v laboratóriách a na živočíšnych farmách. Oblasti výskumu sú nasledovné: adaptácia dojníc na púštnu klímu, uľahčovanie stresu z horúčav dojníc, komputerizácia kontroly kŕmenia a procesov dojenia, výber vhodných druhov oviec, genetické ochorenia hydiny a oviec, zvyšovanie produkcie včelieho medu, zakrmovanie a produkcia rýb v rybníkov chov okrasných rýb.     

Anotácia EN:

Research is carried out in laboratories and in animal husbandry farms. The following research subjects are mentioned: Adaptation of milking caws to harsh desert climate, the ease of heat stress to milking caws, Computerizing of feeding control and milking procedures, Selecting the adequate sheep race, Genetic diseases of poultry and sheep, Increasing honey production of bees, Feeding and production of fish in ponds, Raising ornamental fish.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie