Slovenský názov:

Nedotknutá príroda

Anglický názov:

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

Rok:

-

Anotácia:

Film oboznamuje s pôvodnými ekosystémami Írska, pričom upozorňuje na negatívne faktory, ktoré ich v súčasnosti ohrozujú. Zdôrazňuje význam biodiverzity.     

Anotácia EN:

The film provides a picture of original ecosystems of Ireland by pointing out negative factors threatening them at the moment. It emphasizes the meaning of biodiversity.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie