Slovenský názov:

Návraty

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá príčinami výstavby Vodného diela Gabčíkovo a jeho dôsledkami, vplyvom na kvalitu vody, stav rýb, výskyt vtáctva a ďalších voriem života.    

Anotácia EN:

This video focuses on the reasons for constructing the Water Power Station Gabčikovo as well as its impact on water quality, fish, birds and other forms of the life.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie