Slovenský názov:

Návrat bizónov

Anglický názov:

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Po zažehnaní hrozby vyhynutia bizónov sa toto zviera opäť vracia na scénu. Tento symbol Ameriky sa v súčasnosti chová na mäso. Skupina amerických a kanadských producentov zriadila najväčší bitúnok pre bizónov na svete v New Rockford v USA. Podnik produkuje mäso pre Európu, Japonsko a Ameriku. Spotrebitelia tak objavujú nový druh mäsa: tmavšie, jemnejšie, veľmi chudé a chutné.    

Anotácia EN:

Following the prevention of the threat of buffalo’s dying-out, these animals again appear upon the scene. This symbol of America at present is bred for meat. A group of American and Canadian producers have set up the largest abattoir worldwide for buffaloes at New Rockford in USA. The enterprise produces meat for Europe, Japan and America. Consumers discover in this way a new sort of meat: darker, finer, very lean, and tasty.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie