Slovenský názov:

Napojme pramene

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Film prináša nové pohľady na zaistenie pitnej vody a prehodnocuje hydromelioračné zásahy do krajiny.    

Anotácia EN:

The film provides new points of view of ensuring drinking water and evaluations of hydro melioration impacts on the country.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie