Slovenský názov:

Nádoby na varenie ryže v tisíckach domácností

Anglický názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

čínsky s anglickými titulkami

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Čínska stravovacia kultúra má korene v dávnej minulosti. Vytvorili sa tu už dávno tradičné spôsoby, ako si chrániť zdravie pomocou diét. vďaka rozvoju vedy a techniky môžu obyvatelia Číny používať zdraviu a životnému prostrediu prospešné pomôcky na prípravu ryže. Ide najmä o sériu nádob na varenie z červenej hliny. Človek odhalil tajomný závoj tisícročnej keramiky z červenej hliny. Tak môžu čínske elektrické variče z červenej hliny vzlietnuť do tisícok domácností sveta na mierumilovných krídlach.     

Anotácia EN:

Chinese nutrition culture has root in the very past.There were traditional ways created how to protect health by diets.Thanks to the scientific and technical development the Chinese inhabitants may use healthy and environmentally friendly means for rice cooking. These are mainly set of cooking pots made of re clay. Men discovered the secret of thousand years ceramics made of red clay. Now chinese electric cookers made of red clay can be used in thousands of households all over the world.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie