Slovenský názov:

Kukuričiar koreňový

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD, DV-cam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Škodcom kukurice je často chrobák kukuričier koreňový (Dibrotica Virgifera virgifera) pôvodom zo Strednej Ameriky. V oblasti pestovania kukurice v USA už desaťročia spôsobuje ťažké straty na úrode („chrobák za miliardu dolárov“). Teraz sa rozširuje aj v Európe. Keďže je dobrý letec, vie prekonať veľké vzdialenosti. Rýchla migrácia je takisto spôsobená aj medzinárodnou dopravou, prechádza cez regionálne a národné hranice krajiny aj vzduchom a jeho rozširovanie sa nedá zastaviť. V kombinácii s fascinujúcimi makrosnímkami a 3D animáciou film dokonale ilustruje životný cyklus tohto škodcu.    

Anotácia EN:

One of the most important pests of maize is he Western Corn Rootworm Dibrotica Virgifera virgifera, a native of Central America. In the corn belt of the USA, it has caused severe yield losses for decades (“one–billion–dollar-bug”). Now it is also spreading in Europe. Being very strong fliers, Dibrotica beetles can cover can cover long distances. The rapid migration is also facilitated by international traffic-traveling like stowaways, they cross regional and national borders, overland and by air: the spread of these beetles is unstoppable. In a combination of fascinating macro sequences and 3D animations, the film impressively illustrates the life-cycle of this pest.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie