Slovenský názov:

Chráňme lesy

Anglický názov:

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film popisuje bohatstvá a zdroje lesa a jeho úlohu pri zachovávaní životného prostredia a vidieckej krajiny a poukazuje na spôsoby zachovávania lesov a na spôsoby ich protipožiarnej ochrany. "1994" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SR    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie