Slovenský názov:

Chránený hmyz

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Hmyz je najpočetnejšia živočíšna trieda. Hoci niektorý je pre nás užitočný a niektorý škodlivý, má svoju nenahraditeľnú úlohu vo väčšine ekosystémov. Avšak v dôsledku ľudskej interferencie na životné prostredie je aj v Poľsku mnoho druhov hmyzu ohrozených. Sú tak špecializované, že miznú spolu so svojim životným prostredím. Preto sú niektoré chránené.    

Anotácia EN:

Insects are the most numerous classes of animals. Although some are useful to us and some are harmful, the part they play in most ecosystems is irreplaceable. However, as a result of human interference in the environment a lot of insect species also in Poland are endangered. They are so specialised that they die together with their environment. That is why some of them are under protection.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie