Slovenský názov:

Chov slimákov na poli

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1994

Anotácia:

Film sa zaoberá najdôležitejšími aktivitami, súvisiacimi s prípravou rozptyľovačov na prevádzku.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie