Slovenský názov:

Chov pštrosov nandu

Anglický názov:

Krajina:

Argentína

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Televízny program Nuestro Came Litoral (Naša pobrežná oblasť) je programom Asociácie poľnohospodárskych inžinierov severovýchodnej oblasti Entre Rios, ktorý sa zrodil ako odpoveď na potreby obyvateľov vidieka tohoto kraja. Jedným zo šiestich blokov je časť venovaná chovu pštrosa nandu, ktorého mäso a vajcia sú na trhu veľmi vyhľadávané.    

Anotácia EN:

TV program „Our coastal area“ is the program of the Association of agricultural engineers in the North-eastern Entre Ríos region produced as a response to needs of rural inhabitants in this region. One of six parts is devoted to breeding the nandu ostrich the meat and eggs of which are very demanded by the market.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie