Slovenský názov:

Chov hovädzieho dobytka v Sýrii

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Film sa zameriava na historickú a súčasnú situáciu hovädzieho dobytka v Sýrii. Uvádza názvy a zobrazenie tradičných a novo zavedených druhov. Podrobne ukazuje najmä miestny významný druh kráv Shami a ich produktivitu, chov a ekologické vlastnosti. Takisto množstvá, infraštruktúry a služby ponúkané v Sýrii v tejto oblasti    

Anotácia EN:

The film is intended to review the historical and current situation of cow in Syria. Name of traditional and new introduced races are listed and illustrated. Especially the local and important race of Shami cows is shown with details about productivity, breading, and ecological characteristics. Also quantities, infrastructures and services offered in Syria for this sector are reviewed.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie