Slovenský názov:

Hory, rastliny a živočíchy

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas naší přírody dokumentuje ekosystém hôr z hľadiska tzv. výškových horských pásiem. Divák sa okrem iného dozvie, ako priemerná teplota ovplyvňuje výskyt rastlín a živočíchov.     

Anotácia EN:

The film from the series Video atlas of Our Nature documents the ecological system in the mountains from view of the so-called higher mountain ranges. The viewer also sees how the average temperature influences occurrence of plants and animals.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie