Slovenský názov:

Hnojenie roztokom dusičnanu amónneho

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Tento film oboznamuje s hnojením tekutými hnojivami, ktoré sa aplikuje vo forme postreku roztokom dusičnanu amónneho. Film sa tiež zameriava na prispôsobenie postrekovačov pre tento typ ošetrenia. Sú tiež zdôraznené výhody hnojenia roztokom dusičnanu amónneho pre životné prostredie a pre farmárov.    

Anotácia EN:

The fertilization with liquid fertilisers applied as a crop spraying with the urea-ammonium nitrate (UAN) solution is presented in this film. The methods of sprayers adaptation for that treatment and the design and operation of the special dribble caps are shown. The UAN fertilization advantages for the environment and farmers are pointed out.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie