Slovenský názov:

Hasme, čo nás páli!

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Tromi etapami vystihuje film lesný požiar, následné zisťovanie škôd a určitú beznádej, ktorá v tretej etape vyúsťuje do snahy opätovne vrátiť život do požiarom zničených lesov. Zobrazuje biologické a technické aspekty odstraňovania následkov lesných požiarov.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie