Slovenský názov:

…a nebude voda

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1999

Anotácia:

Videofilm poukazuje na negatívne javy pri znečisťovaní povrchových a podzemných vôd riek Dunaj, Váh, Hron a Nitra. Má vplývať na výchovu obyvateľstva, hlavne mladej generácie, k starostlivosti o životné prostredie.    

Anotácia EN:

The film depicts negative phenomena affecting pollution of surface and underground water of the Danube, Váh, Hron and Nitra rivers. Its objective is to help educate the public, mainly young generation, towards the environment protection.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie