Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Results 221 - 240 of 778

Slovenský názov:

Konečný termín

Originálny názov:

The Deadline

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2009

Anotácia:

Svetové počty rýb z roka na rok klesajú a život oceánov je ďalej ohrozený novým druhom pirátov. Týchto pirátov zlákalo priemyselné odvetvie v hodnote 80 miliárd USD. Pôsobia bez povolení a plienia loviská rýb nezákonnými sieťami. Najšokujúcejšie je, že mnohé ilegálne plavidlá používajú oficiálne kontajnery EÚ. Je to úprimné a nezávislé rozprávanie o tých najskutočnejších environmentálnych dopadoch nezákonného lovu rýb a mocná výzva vládam, pričom je zdôraznená potreba konať teraz, aby sa chránili počty rýb skôr, než vyprší čas. Hodiny tikajú.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, ryby, piráti, nelegálny lov, ochrana, EÚ, Signatúra: AF15/2010

 

Slovenský názov:

Konope v Pyrenejach

Originálny názov:

el caňamo en el Pirineo

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

29

Rok:

1966

Anotácia:

V Pyrenejach v dedinke San Jean del Plan pestujú konope stáročia. Tradičnú technológiu jeho pestovania a spracovania, ktorú etnografický film dokumentuje, udržiavajú dodnes.    

Tématika: 60, 68, 71 Signatúra: AF 30/1997

 

Slovenský názov:

Konské mäso

Originálny názov:

---

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

14

Rok:

1994

Anotácia:

Veľká väčšina ľudí v Quebecu nikdy nejedla konské mäso. To, že ho jeme tak málo, je spôsobené buď sentimentálnosťou, alebo aj tým, že ho nenachádzame vo veľkých obchodných domoch. Provinčný predpis vyhradzuje totiž predaj konského mäsa len špeciálnym mäsiarstvam. Toto vymedzenie bolo zavedené v roku 1953 s cieľom predísť miešaniu s hovädzím mäsom, oveľa drahším.    

Tématika: 35, 56 Signatúra: AF 11/1994

 

Slovenský názov:

Kontrola kvality poľnohospodárskych produktov podľa ISO

Originálny názov:

QUALITY MANAGEMENT IN AGRICULTURE

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2002

Anotácia:

Napriek tomu, že 50 % územia Izraela tvorí púšť a len 20 % je obrábateľných, má krajina poľnohospodársku výrobu, ktorá súži pre mnohé krajiny ako inšpirácia. Farmári dodávajú všetky potraviny a zeleninu spotrebovanú na domácom trhu počas celého roku, pričom časť ide na export. Na tomto úspechu sa podieľa niekoľko okolností – najmä tvorivosť a nasadenie, ale predovšetkým medzinárodne uznávaný systém výskumu a vývoja spolu s efektívnou sieťou služieb. Práve tieto okolnosti mapuje dokumentárny film.     

Tématika: 8, 19, 54, 67, 83 Signatúra: AF 23/2002

 

Slovenský názov:

Koordinácia pri likvidácii lesného požiaru

Originálny názov:

GROUPS COORDINATION IN THE EXTINCTION OF FORESTRY

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film poukazuje nato, aká je pri lokalizácii a likvidácii lesného požiaru dôležitá nielen moderná technika, ale najmä koordinácia všetkých zainteresovaných pracovníkov. Prvoradým úspechom je pritom kvalitné spojenie.    

Tématika: 36, 57 Signatúra: AF 12/1994, a

 

Slovenský názov:

Kopanie v nádeji

Originálny názov:

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2010

Anotácia:

Príbeh o ženách z Indie, ktoré kopú vo vyschnutom koryte rieky Varattayar, aby zabezpečili vodu pre svoju rodinu.    

Tématika: India, demografia, sociológia, životné podmienky, životné prostredie, voda Signatúra: AF14/2010

 

Slovenský názov:

Korok

Originálny názov:

El corcho

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

23

Rok:

2000

Anotácia:

V Sierra Norte v provincii Sevilla sa nachádza lokalita El Pedroso, živé stredisko intenzívnej netradičnej ľudskej aktivity, zameranej na zber a využitie kôry korkového duba. Vždy 1. júna sa začína obdobie zberu korku, ktoré trvá celé leto a končí sa 30. septembra. Korok sa získava z najmenej 30-ročných stromov. Prvá stiahnutá kôra nie je veľmi kvalitná a používa sa na dekoráciu. Po deviatich rokoch sa stiahne opäť, je kvalitnejšia, rovnomerná, ale aj tak má veľa puklín. O ďalších 9 rokov sa môže zberať korok prvotriednej kvality. Zber korku je stopercentne ručný. Film dokumentuje aj jeho spracovanie.    

Tématika: 38, 60, 67, 68, 71 Signatúra: AF 4/2001

 

Slovenský názov:

Krajina návratov

Originálny názov:

Krajina návratov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

23

Rok:

1993

Anotácia:

Poetický dokument o lužných lesoch pri Gabčíkove, do ktorých sa po napustení vodnej nádrže vrátil život - najmä vďaka naplneniu ramennej sústavy.    

Tématika: 38, 76 Signatúra: AF 13/1994, a

 

Slovenský názov:

Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj

Originálny názov:

Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

60

Rok:

2009

Anotácia:

Film je zameraný na aktuálnu problematiku trvalo udržateľného rozvoja a zrozumiteľnú formu jej aplikácie do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Film má 15 častí, ktoré sú zamerané na pochopenie krajiny, jej štruktúry, využitia a ochrany. Časti vytvárajú jeden integrujúci celok na pochopenie danej problematiky.Ich krátka minutáž (do 10 min. každá časť) umožňuje väčšiu variabilnosť využitia. Film môže byť významnou pomôckou pri výučbe environmentálnej výchovy.    

Tématika: Environmetálny vývoj, životné prostredie, ekológia, krajina, trvalo udržateľný rozvoj, Slovenská republika, demografia Signatúra: AF22/2010

 

Slovenský názov:

Krajina bez dychu

Originálny názov:

BREATHLESS

Krajina:

India

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

3

Rok:

1998

Anotácia:

Pomaly prechádzame z panensky sviežej zelene do dediny, ideme v stopách ľudských rúk, ktoré ničia krajinu. Keď sa blížime k mestu, celá zeleň sa mení na zadymený, zaprášený svet. Nedá sa v ňom dýchať, je to krajina bez dychu.    

Tématika: 13, 67, 83 Signatúra: AF 13/1999

 

Slovenský názov:

Krajinné súvislost

Originálny názov:

Krajinné souvislosti

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

22

Rok:

2003

Anotácia:

V rozsiahlej poľnohospodárskej oblasti južnej Moravy začal Lesný závod Židlochovice uplatňovať svoje skúsenosti s revitalizáciou , s ochranou prírody a s citlivou správou krajiny. Dokument ukazuje niekoľko príkladov krajinnej starostlivosti lesníkov, ktorí sa cítia zodpovední za prírodné, estetické hodnoty a za optimalizáciu krajiny v širších súvislostiach.     

Tématika: 10, 13, 38, 83 Signatúra: AF 20/2004a

 

Slovenský názov:

Krajiny, vidiečania, krajina

Originálny názov:

PAYS, PAYSANS, PAYSANGES

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

12

Rok:

1987

Anotácia:

Prieskum rozloženia krajiny a zloženie pôdy sú veci dôležité pre rozvrhnutie polí, poľnohospodárskych stavieb, atd.    

Tématika: 53, 58 Signatúra: AF 4/1990

 

Slovenský názov:

Krásne hory

Originálny názov:

-

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arabsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

2006

Anotácia:

Film Good Mountains je film, ktorý hovorí o bojoch a úspechoch rozvojového projektu vo veľmi tvrdom prostredí a zameraný na dosiahnutie veľmi ambicióznych cieľov. Je to oblasť štyroch sýrskych krajov: Homs, Hama, Lattakia a Tartous. Project inicioval a podporuje Medzinárodný fond OSN pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD) a implementuje ho sýrske ministerstvo poľnohospodárstva. Film takisto ukazuje krásy tohto regiónu a dobrých hôr.     

Tématika: 8, 18, 54, 83 Signatúra: AF 36/2006

 

Slovenský názov:

Krátky čas neskorej jesene

Originálny názov:

Krátky čas neskorej jesene

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC-L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Jesenná časť z cyklu Poľnohospodársky magazín, ktorá je venovaná v prvej časti problematike živočíšnej výroby, prepojeniu vedy a praxe, spolupráci Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Druhá časť sa zaoberá ovocinárstvom.    

Tématika: 47, 66, 78, 82 Signatúra: AF 2/1996

 

Slovenský názov:

Kroky k spoločnému hospodáreniu v lesoch

Originálny názov:

IRAPISMU: PASSOS PARA O MANEIO FLORESTAL COMUNITÁRIO

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

31

Rok:

2000

Anotácia:

Goba, okres Namaacha, je úspešným príkladom snahy o účasť miestnych komunít s racionálnym riadením prírodných zdrojov. Od roku 1998 sa pripravuje program riadenia lesného hospodárstva pod záštitou miestnych služieb FAO a lesníctva. Tento film ukazuje niektoré kroky v tomto rozvojovom procese.     

Tématika: 1, 18, 38, 67, 83 Signatúra: AF 20/2003

 

Slovenský názov:

Ku stolu v Bregenzerwalde

Originálny názov:

Zu Tisch im Bregenzerwald

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2008

Anotácia:

Bregenzerwald je údolie pred Alpami a leží vo Vorarlbersku, to je úplne na západe Rakúska-medzi Bodamským jazerom a Arlberskom. Stretávajú sa tu Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a Lichtenštajnsko. V Bregenzerwald žije viac ako 1000 rodín horských roľníkov v krajine, ktorá sa za posledné storočie zmenila iba veľmi málo. Neexistuje jedna jediná veľkokapacitná prevádzka s obrovskými maštaľmi a ani jedno vežové silo. Pretože ešte aj dnes vyrábajú roľníci mlieko na malých statkoch a nechávajú pásť dobytok na zelených lúkach.    

Tématika: Alpy, roľníctvo, lesníctvo, hory, poľnohospodárstvo, chov, pestovanie, výroba, pasenie, hovädzí dobytok, demografia Signatúra: AF22/2009

 

Slovenský názov:

Kukurica

Originálny názov:

–-

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1996

Anotácia:

Pestovanie kukurice v Mexiku má tradíciu a vyznačuje sa aj najväčšou pestrosťou tejto plodiny. Tú však ohrozuje dovoz hybridov, najmä z USA. Dokument oboznamuje so spôsobom pestovania kukurice aj s problémami tunajších pestovateľov a obyvateľov.    

Tématika: 37, 60, 67, 71 Signatúra: AF 9/1997

 

Slovenský názov:

Kukurica kompaktného tvaru – nová odroda s vynikajúcimi vlastnosťami

Originálny názov:

Compact shaped maize a new variety with superior feature

Krajina:

Čína

Jazyk:

čínsky

Typ filmu:

Umatic

Minutáž:

20

Rok:

1990

Anotácia:

Kukurica nových odrôd, ktorá je už dlhé roky číslo jedna v Číne sa nazýva kukurica kompaktného tvaru. 1991 - Veľká cena festivalu MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 11, 60 Signatúra: AF 5/1991

 

Slovenský názov:

Kukuričiar koreňový

Originálny názov:

Der Westliche maiswurzelbohrer

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD, DV-cam

Minutáž:

15

Rok:

2004

Anotácia:

Škodcom kukurice je často chrobák kukuričier koreňový (Dibrotica Virgifera virgifera) pôvodom zo Strednej Ameriky. V oblasti pestovania kukurice v USA už desaťročia spôsobuje ťažké straty na úrode („chrobák za miliardu dolárov“). Teraz sa rozširuje aj v Európe. Keďže je dobrý letec, vie prekonať veľké vzdialenosti. Rýchla migrácia je takisto spôsobená aj medzinárodnou dopravou, prechádza cez regionálne a národné hranice krajiny aj vzduchom a jeho rozširovanie sa nedá zastaviť. V kombinácii s fascinujúcimi makrosnímkami a 3D animáciou film dokonale ilustruje životný cyklus tohto škodcu.    

Tématika: 17, 23, 60, 64, 70 Signatúra: AF 7/2005, AF 7/2005a, AF 7/2005/b

 

Slovenský názov:

Kult ryže na Taiwane

Originálny názov:

FOOD FROM THE EAVENS – TAIWAN´S RICE CULTURE

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

2001

Anotácia:

Videoprogram o nebeskom pokrme – taiwanskej ryžovej kultúre ryžovej kultúre – predstavuje, čo všetko je spojené s pestovaním ryže počas jednotlivých ročných období. Približuje (európskemu) divákovi, čo všetko ryža pre Taiwancov znamená a prečo je odnepamäti potravinou najzákladnejšou a zároveň „mannou z nebies“.    

Tématika: 11, 54, 60, 67 Signatúra: AF 37/2002

 

Page 12 of 39
  

Additional information