Slovenský názov:

Fazuľa

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Enbun je malá dedinka ležiaca na začiatku údolia Hecho. Stáročia sa tu pestuje výborná fazuľa, široko známa ako "boliches". Pestovanie, zber, sušenie a použitie tejto plodiny približuje aj dokumentárny film.    

Anotácia EN:

Enbun is a small village lying at the entrance to the Hecho valley. For hundred of year a famous type of bean has been planted here, known as “boliches”. The growing, collection, drying and use of this plant are shown in this documentary film.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information