Slovenský názov:

Farby a tvary Arboréta Křtiny a Řícmanice

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Ohromujúcu krásu tvarov a farieb drevín počas štyroch ročných období, v druhových aj stanoviskových paralelách, je možné sledovať v arborétach Školského lesného podniku Masarykův les Křtiny Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne. Dokumentárny film oboznamuje s históriou křtinského a řícmanického arboréta aj s ich pôvabnými scenériami.     

Anotácia EN:

Overwhelming beauty of shapes and colours of trees during four seasons, species and locations can be observed in arboreta’s of the School Forest Company of Masarykuv les Krtiny Mendelovej of the Agricultural and Forest University in the town of Brno. Documentary film informs about history of Krtiny and Ricmance arboreta’s and their beautiful places.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information