Slovenský názov:

Farbiarske rastliny

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Oddávna farbili obyvatelia Španielska textilné látky farbiacimi rastlinami, ktoré rástli v ich okolí. Marinoel Bache sa snaží vo svojom dome v Triste opäť oživiť všetky techniky a poznatky týkajúce sa takéhoto farbenia. Film približuje, z ktorých rastlín sa získavali farby, a oboznamuje s pracovným postupom farbenia.    

Anotácia EN:

A long time ago the Spanish dyed textile materials with dye plants grown in their surroundings. Marionel Bache tries to revive all these techniques and this house in Trist. The film shows which plants were used to obtain the colours and demonstrates the technique of dyeing.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information