Slovenský názov:

Exotické plodiny: Alternatívy pre diverzifikáciu poľnohospodárstva

Anglický názov:

Krajina:

Mexico

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Film prináša skúsenosti výrobcov, ako aj potrebné technické informácie z oblasti pestovania plodín a vysádzania lesných rastlín ako teak, industrializovateľných plodín ako orelánik, záhradníckych plodín, napríklad tekvice malangy, havajskej papriky, čínskych uhoriek, ale aj ovocinárskych plodín – pitahaje, marakuje, rambutana a okrasných plodín ako palma comedor, palma bola, či divorastúce kukurice a zaratonie.     

Anotácia EN:

The film brings experience of producers and also needed technical information in the area of plant growing and planting of forest plants such as teak, industrialised plants, garden plants, such as pumpkin, malanga, Hawai red pepper, Chinese cucumbers, and fruit plants – pitahaya, maracuya, rambutana and decoration plants such as palm comedor, palm bola, wild com and zaratonia.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information