Slovenský názov:

Elektrická energia z biomasy

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Dokument poukazuje na skleníkový efekt a uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň upozorňuje na decentralizáciu výroby elektrickej energie. Jedným z riešení je jej výroby z biomasy.    

Anotácia EN:

The document shows greenhouse effect and implementation of renewable resources of power. It also points out decentralized production of electricity. Production from biomass is one of solutions.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information