Slovenský názov:

Ekologický chov hospodárskych zvierat

Anglický názov:

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Správna starostlivosť o dobytok je okrem organicky vypestovanej stravy to, čo je obzvlášť dôležité v ekologickej živočíšnej výrobe. Nie všetci ekologicky pracujúci farmári sa o dobytok správne starajú. Toto je veľmi dôležitý prvok pre konzumentov ekologických výrobkov a udržanie si dôvery je veľmi dôležité pre všetkých farmárov.    

Anotácia EN:

To take good care of the livestock is besides the organic grown fodder, what is special with organic livestock production. Unfortunately not all organic farmers take good care of their livestock. This is a very important issue for the consumers of organic products and to keep the credibility is important for all organic farmers.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information