Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Videofilm vyrobený s podporou programu Phare ilustruje ekologický spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat v zmysle zákona o ekologickom poľnohospodárstve 224/98 – Spracovanie a výroba biopotravín.    

Anotácia EN:

The video film produced with the Phare program support illustrates the ecological method to cultivate plants and breed animals in compliance with the Act on ecological agriculture No. 224/98 – Processing and production of bio food products.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information