Slovenský názov:

Eliminácia rozmnožovania hmyzu sterilizáciou

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Jeden zo spôsobov biologického boja proti škodcom je sterilizácia samčekov. Tie sa dochovajú v laboratóriu a po sterilizácii ich vypustia do voľnej prírody, kde sa pária so samičkami. Z takejto kopulácie však nevzíde potomstvo a populácia škodcu sa ďalej neznásobuje. Film názorne oboznamuje s celým postupom.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information