Slovenský názov:

Farby hovoria

Anglický názov:

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Morské živočíchy menia farbu podľa toho ako chcú vyzerať. Komunikujú farbami a vzormi. V preplnenom sociálnom svete maskovania a zobrazenia morské živočíchy hovoria jazykom, ktorému nerozumieme. Film odhaľuje záhadu podvodných farieb a prináša pochopenie jazyka rýb.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information