Slovenský názov:

WFP

Anglický názov:

Krajina:

FAO Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Dokument predstavuje aktivity World Food Programme (Svetový potravinový program).    

Anotácia EN:

This documentary shows activities of the World Food Programme.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information