Slovenský názov:

Farmárska revue č. 4

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činností. Prináša praktické rady pre malých aj veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu. Toto vydanie je venované pestovaniu „čučoriedok“ (brusnica chochlíkatá), mäsovým plemenám oviec a raíd, ako si v obchode vybrať zdravé potraviny.    

Anotácia EN:

A series of publicity report on life of Slovak farmers in spectrum of their activities brings practical advice for small and large farmers and for everybody who wants to start any breeding or growing. This part is about growing of blueberries (Vaccinium corymbosum), meat species of sheep and gives advice how to select healthy food in shops.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information