Slovenský názov:

Fajčiarska epidémia

Anglický názov:

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Počas mnohých generácií sa tabakový priemysel usiloval presvedčiť milióny ľudí, že fajčenie je úžasné, sexy a úplne neškodné. Túto svoju úlohu vykonával dobre – každý deň ľudia na celom svete vyfajčia miliardy cigariet – rok čo rok. V skutočnosti ide o jednu z najúspešnejších reklamných kampaní v histórii a to takú, v ktorej boli rozhodujúci prvkom zavádzanie, zamlčovanie a prekrúcanie skutočností. Pretože počas viac ako 50 rokov bolo dobre známou skutočnosťou, že fajčenie spôsobuje rakovinu. Napriek poklesu spotreby tabaku v rozvojových krajinách celosvetová spotreba tabaku naďalej rastie. Fajčenie je stále jednou z najčastejších príčin úmrtia na svete a počet ľudí, ktorí zomierajú kvôli fajčeniu, je v súčasnosti viac ako štyri milióny ročne. Táto epidémia, ako fajčenie nazýva Svetová zdravotná organizácia, sa zrejme nikdy neskončí.    

Anotácia EN:

For generations, the Tobacco industry has tried to convince millions of people that smoking is cool, sexy and completely harmless. And they have done a good job – for every day, we smoke billions of cigarettes – year in and year out. In fact it is one of the most successful advertising campaigns in history and one in which seduction, suppression and the distortion of facts have been a crucial element. Because for more than 50 years, it has been a well-known fact that smoking causes cancer, and despite the fall in tobacco consumption in developed countries, the global consumption of tobacco continues to rise. Smoking is still one of the most frequent causes of death in the world, and the number of people who die due to smoking is now over four million a year. The epidemic, as World health Organization calls it, will apparently never end.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information