Slovenský názov:

Fajčenie vraždiaci návyk

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Závislosť na tabaku je chronické recidivujúce ochorenie, skracujúce ľudský život v priemere o 15 rokov. Na Slovensku fajčí celá tretina populácie. SR pritom dostáva dotácie na pestovanie tabaku.    

Anotácia EN:

Tobacco addiction is chronic recidiving disease shortening human life in average by 15 years. In Slovakia one third of population smoke. Slovakia is granted subsidies for tobacco growing.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information