Slovenský názov:

Arabské púšte: Večné prínosy a problémy vysušovania

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Film je skromným príspevkom púštnym priestorom, ktoré tvoria viac ako 90 % povrchu arabských krajín, kde žilo a žije množstvo ľudí ponúkajúcich svoje večné dary matke zeme a celému ľudstvu. Film bol filmovaný na púšťach a stepiach 7 krajín v regióne. Je smutný, ale s optimistickou básňou vyzývajúcou ľudstvo o spojenú snahu bojovať proti vysušovaniu, obnovu prírodného ekosystému na celosvetovej úrovni.    

Anotácia EN:

The film is a modest tribute to the Arid Lands, which form more 90% of the surface of Arab countries, where many peoples had lived or still living offering their everlasting giving to the mother earth and to the whole humanity. The film was filmed in deserts and steppes of 7 countries in the region. It is a sad but optimist poem made to invite the humanity to make concerted efforts to combat desertification, to rehabilitate the natural ecosystem at the global level.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information